Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 Công dân có đáp án (P1)

  • 7448 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong nn kinh tế hàng hóa, khái niệm cầu được dùng để gọi tắt cho cum từ nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Trong nền sản xuất hàng hóa, mục đích của sản xuất là gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Khái niệm tiêu dùng được hiểu như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Trường hợp nào sau đây được gọi là cầu?

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận