Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 Công dân có đáp án (P7)

  • 7441 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 5:

So vi lao động nam, lao động nữ có quyền ưu đãi riêng trong

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận