Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 Công dân có đáp án (P3)

  • 7420 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Ngày 17/06/2017 1USD đổi được 22437 VNĐ, điều này được gọi là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Giá cả của hàng hóa trên thị trường biểu hiện như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Cạnh tranh là gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận