Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 Công dân có đáp án (P4)

  • 7442 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tại sao trong đối ngoại cần phải tôn trong lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến xung đột giữa các quốc gia trên thế giới?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Nguyên tắc đối ngoại: ‘Tôn trọng độc lập chủ quyền và…. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Trách nhiệm của công dân đối với chính sách của quốc phòng và an ninh là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận