Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 Công dân có đáp án (P2)

  • 7415 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nhà nước mang bản chất giai cấp nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Nhà nước pháp quyền XHCNVN mang bản chất của giai cấp công nhân vì sao?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Thị trường có những mối quan hệ cơ bản nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Một trong những chức năng của thị trường là gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận