Câu hỏi:

22/09/2022 1,625

Mark the latter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

You should clean this room every day.

Xem đáp án » 22/09/2022 6,286

Câu 2:

My career as a teacher began 14 years ago.

Xem đáp án » 22/09/2022 4,130

Câu 3:

It has always been my ambition to become a famous artist.

Xem đáp án » 22/09/2022 3,197

Câu 4:

Water is necessary for life. People can live only a few days (23) _____ it.

Xem đáp án » 30/09/2023 2,555

Câu 5:

When I was a young girl, chocolate was one of my favourites.

Xem đáp án » 22/09/2022 2,359

Câu 6:

Mark the latter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án » 22/09/2022 2,302

Câu 7:

As soon as I receive my result, I will phone you.

Xem đáp án » 22/09/2022 1,858

Bình luận


Bình luận