Câu hỏi:

22/09/2022 3,801

My career as a teacher began 14 years ago.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

You should clean this room every day.

Xem đáp án » 22/09/2022 6,032

Câu 2:

It has always been my ambition to become a famous artist.

Xem đáp án » 22/09/2022 2,979

Câu 3:

Water is necessary for life. People can live only a few days (23) _____ it.

Xem đáp án » 22/09/2022 2,405

Câu 4:

Mark the latter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án » 22/09/2022 2,282

Câu 5:

When I was a young girl, chocolate was one of my favourites.

Xem đáp án » 22/09/2022 2,255

Câu 6:

As soon as I receive my result, I will phone you.

Xem đáp án » 22/09/2022 1,646

Bình luận


Bình luận