Câu hỏi:

28/09/2022 1,049

Trong một hộp có 1 bút xanh, 1 bút đỏ, 1 bút tím. Hãy liệt kê các khả năng có thể xảy ra của mỗi hoạt động sau. Viết tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra

a)   Lấy ra một bút từ hộp.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a)   Lấy ra một bút từ hộp có các khả năng sau

Hoạt động 1, lấy 1 bút từ hộp có 3 bút  khả năng lấy 1bút xanh

Hoạt động 2, lấy 1 bút từ hộp có 3 bút  khả năng lấy 1bút đỏ

Hoạt động 3, lấy 1 bút từ hộp có 3 bút  khả năng lấy 1bút tím

Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra  số phần  tử là 3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gieo một con xúc xắc cân đối 6 mặt và đồng chất.
1) Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra khi tung hai đồng xu

Xem đáp án » 28/09/2022 4,247

Câu 2:

Xét phép thử tung con xúc xắc 6 mặt. Hãy liệt kê các khả năng có thể xảy ra  và viết tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra

Xem đáp án » 28/09/2022 2,534

Câu 3:

c) Hãy tìm xác suất của thực nghiệm của các sự kiện gieo được mặt có chấm lẻ

Xem đáp án » 28/09/2022 1,477

Câu 4:

b) Hãy tìm xác suất của thực nghiệm của các sự kiện gieo được mặt có chấm chẵn

Xem đáp án » 28/09/2022 1,333

Câu 5:

2) Viết tập hợp các sự kiện sau
A: "Số chấm trờn mặt xuất hiện là số lẻ".
B: "Xuất hiện mặt có số chấm lớn hơn 4".
C: "Xuất hiện mặt có số chấm chia hết cho 3".

Xem đáp án » 28/09/2022 1,130

Câu 6:

Hãy liệt kê tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra, và tính số phần tử

a) Tung một đồng xu.

Xem đáp án » 28/09/2022 734

Bình luận


Bình luận