Câu hỏi:

28/09/2022 316

Trên đường thẳng a lấy 4 điểm A, B, C, D phân biệt. Hỏi có mấy đoạn thẳng? Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Trên đường thẳng a lấy 4 điểm A, B, C, D phân biệt. Hỏi có mấy đoạn thẳng? Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy? (ảnh 1)
Có 6 đoạn thẳng. Gồm đoạn thẳng: AB,AC,AD,BC,BD,CD

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy đọc tên tất cả các đoạn thẳng trong hình vẽ dưới đây:

Hãy đọc tên tất cả các đoạn thẳng trong hình vẽ dưới đây: (ảnh 1)

Xem đáp án » 28/09/2022 720

Câu 2:

Với 4 điểm A, B, C, D như hình vẽ, em hãy kể tên các đoạn thẳng có đầu mút là:
a. Hai trong ba điểm A, B, C

Với 4 điểm A, B, C, D như hình vẽ, em hãy kể tên các đoạn thẳng có đầu mút là: (ảnh 1)

Xem đáp án » 28/09/2022 635

Câu 3:

Kể tên các đoạn thẳng có trong hình dưới đây:
Kể tên các đoạn thẳng có trong hình dưới đây:  (ảnh 1)

Xem đáp án » 28/09/2022 338

Câu 4:

b. Hai trong 4 điểm A, B, C, D

Xem đáp án » 28/09/2022 209

Bình luận


Bình luận