Câu hỏi:

28/09/2022 667

Với 4 điểm A, B, C, D như hình vẽ, em hãy kể tên các đoạn thẳng có đầu mút là:
a. Hai trong ba điểm A, B, C

Với 4 điểm A, B, C, D như hình vẽ, em hãy kể tên các đoạn thẳng có đầu mút là: (ảnh 1)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
a) Các đoạn thẳng là: AB,AC,BC

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy đọc tên tất cả các đoạn thẳng trong hình vẽ dưới đây:

Hãy đọc tên tất cả các đoạn thẳng trong hình vẽ dưới đây: (ảnh 1)

Xem đáp án » 28/09/2022 782

Câu 2:

Kể tên các đoạn thẳng có trong hình dưới đây:
Kể tên các đoạn thẳng có trong hình dưới đây:  (ảnh 1)

Xem đáp án » 28/09/2022 355

Câu 3:

Trên đường thẳng a lấy 4 điểm A, B, C, D phân biệt. Hỏi có mấy đoạn thẳng? Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy?

Xem đáp án » 13/07/2024 354

Câu 4:

b. Hai trong 4 điểm A, B, C, D

Xem đáp án » 28/09/2022 225

Bình luận


Bình luận