Câu hỏi:

28/09/2022 1,583

Quan sát sơ đồ dưới đây, hãy:

Media VietJack

a) Phân biệt chế độ đẳng cấp Vác-na (thời cổ đại) và chế độ đẳng câp Ca-xta (thời phong kiến) theo các gợi ý sau:

- Giống nhau:

- Khác nhau:

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a)

- Giống nhau: phân chia cư dân trong xã hội thành các đẳng cấp với những đặc quyền, nghĩa vụ khác nhau; gây nên sự bất công trong xã hội.

- Khác nhau:

+ Chế độ Vác-na: phân chia cư dân thành 4 đẳng cấp theo chủng tộc và địa vị xã hội

+ Chế độ Ca-xta: phân chia cư dân dựa trên sự khác biệt về nghề nghiệp, địa vị xã hội và tôn giáo; có hàng trăm Cax-ta khác nhau.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

b) Trình bày khái quát về các tầng lớp trong xã hội Ấn Độ dưới thời các vương triều Gúp-ta, Hồi giáo Đê-li và Mô-gôn.

Xem đáp án » 28/09/2022 2,046

Câu 2:

Hãy hoàn thành bảng sau về tình hình kinh tế nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp ở Ấn Độ dưới các vương triều Gúp-ta, Hồi giáo Đê-li, Mô-gôn.

Vương triều

Nông nghiệp

Thủ công nghiệp và thương nghiệp

Gúp-ta

 

 

Hồi giáo Đê-li

 

 

Mô-gôn

 

 

Xem đáp án » 28/09/2022 1,948

Câu 3:

Khoanh tròn vào phương án đúng.

a) Nội dung nào sau đây đúng với địa hình của Ấn Độ?

Xem đáp án » 28/09/2022 1,061

Câu 4:

b) Điều kiện tự nhiên nào được xem là thuận lợi để cư dân Ấn Độ phát triển kinh tế nông nghiệp?

Xem đáp án » 28/09/2022 1,053

Câu 5:

Hãy nối ô ở cột A với các ô ở cột B sao cho đúng với các vương triều ởẤn Độ thời phong kiến.

Media VietJack

Xem đáp án » 28/09/2022 833

Câu 6:

c) Đâu không phải là vương triều trong tiến trình lịch sử Ấn Độ thời phong kiến?

Xem đáp án » 28/09/2022 822

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900