Câu hỏi:

28/09/2022 2,052

b) Trình bày khái quát về các tầng lớp trong xã hội Ấn Độ dưới thời các vương triều Gúp-ta, Hồi giáo Đê-li và Mô-gôn.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

b)

- Thời Gúp-ta, quá trình phong kiến hoá đưa tới sự ra đời của hai giai cấp cơ bản:

+ Địa chủ phong kiến (nguồn gốc chủ yếu từ tăng lữ, quý tộc, vũ sĩ)

+ Nông dân (xuất thân từ người lao động).

- Đến thời kì Đê-li và Mô-gôn:

+ Quý tộc Hồi giáo chiếm nhiều ruộng đất, trở thành tầng lớp thống trị.

+ Nông dân là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội, nhận ruộng đất của địa chủ để canh tác và nộp tô.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy hoàn thành bảng sau về tình hình kinh tế nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp ở Ấn Độ dưới các vương triều Gúp-ta, Hồi giáo Đê-li, Mô-gôn.

Vương triều

Nông nghiệp

Thủ công nghiệp và thương nghiệp

Gúp-ta

 

 

Hồi giáo Đê-li

 

 

Mô-gôn

 

 

Xem đáp án » 28/09/2022 1,953

Câu 2:

Quan sát sơ đồ dưới đây, hãy:

Media VietJack

a) Phân biệt chế độ đẳng cấp Vác-na (thời cổ đại) và chế độ đẳng câp Ca-xta (thời phong kiến) theo các gợi ý sau:

- Giống nhau:

- Khác nhau:

Xem đáp án » 28/09/2022 1,590

Câu 3:

Khoanh tròn vào phương án đúng.

a) Nội dung nào sau đây đúng với địa hình của Ấn Độ?

Xem đáp án » 28/09/2022 1,064

Câu 4:

b) Điều kiện tự nhiên nào được xem là thuận lợi để cư dân Ấn Độ phát triển kinh tế nông nghiệp?

Xem đáp án » 28/09/2022 1,055

Câu 5:

Hãy nối ô ở cột A với các ô ở cột B sao cho đúng với các vương triều ởẤn Độ thời phong kiến.

Media VietJack

Xem đáp án » 28/09/2022 835

Câu 6:

c) Đâu không phải là vương triều trong tiến trình lịch sử Ấn Độ thời phong kiến?

Xem đáp án » 28/09/2022 823

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900