Câu hỏi:

28/09/2022 510

c) Những vương quốc nào ở Đông Nam Á ra đời từ trước thế kỉ X?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoàn thành bảng sau về các thành tựu tiêu biểu về văn hoá của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

Lĩnh vực

Thành tựu tiêu biểu

Tôn giáo

 

Chữ viết

 

Văn học

 

Kiến trúc

 

Xem đáp án » 28/09/2022 1,589

Câu 2:

b) Giới thiệu về thành cố Pa-gan theo gợi ý sau:

- Thời gian xây dựng, chức năng:.

- Quy mô xây dựng, đặc điễm kiên trúc:

- Ýnghĩa, giá trị:

Xem đáp án » 28/09/2022 1,302

Câu 3:

b) Trong các thế kỉ X - XV, ở Đông Nam Á lục địa đã hình thành những vương quốc nào sau đây?

Xem đáp án » 28/09/2022 1,265

Câu 4:

Quan sát hình 10, hãy:

Media VietJack

a) Cho biết thành cổ Pa-gan thuộc quốc gia Đông Nam Á nào hiện nay.

Xem đáp án » 28/09/2022 1,168

Câu 5:

d) Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về sự phát triển kinh tế của các vương quốc Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI?

Xem đáp án » 28/09/2022 1,091

Câu 6:

Hãy điền các cụm từ cho sẵn vào chỗ chấm (...) trong đoạn thông tin dưới đây sao cho đúng về họat động kinh tế của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI: thương mại, nông nghiệp, hưong liệu, thủ công nghiệp.

Vê kinh tế, sản xuất.......... được mở rộng, đặc biệt là ở đồng bằng Chao Phray-a, đồng bằng sông Hồng và đảo Gia-va. Các ngành....................như làm gốm sứ, dệt lụa, đúc đồng, chế tạo vũ khí cũng phát triển. Đông Nam Á còn là một trong những thị trường ............. sôi động nhất thế giới, nơi nổi tiếng với các.................., gia vị như trầm hương, hồ tiêu, đậu khấu, sa nhân,..

Xem đáp án » 28/09/2022 972

Câu 7:

Hãy nối ý ở cột A với ý ở cột B sao cho đúng về địa điểm ra đời của các vương quốc Đông Nam Á.

Media VietJack

Xem đáp án » 28/09/2022 848

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900