Câu hỏi:

03/10/2022 4,204

Chu vi của một hình chữ nhật là 56 cm, chiều rộng bằng 13 chiều dài. Tìm diện tích hình chữ nhật đó ?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

56 : 2 = 28 (cm)

Chiều rộng hình chũ nhật là:

28 : (1 +3) x 1 = 7 (cm)

Chiều dài Hình chữ nhật là :

28 - 7 = 21 (cm)

Diện tích HCN là :

21 x 7 = 147 (cm2)

 Đáp số : 147 cm2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng 250.

Xem đáp án » 03/10/2022 5,036

Câu 2:

Hùng có số bi gấp 4 lần số bi của Dũng, biết rằng nếu Hùng cho Dũng 6 viên bi thì hai bạn có số bi bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Xem đáp án » 03/10/2022 5,016

Câu 3:

Khối lớp 5 có 256 học sinh, biết 13 số học sinh nữ bằng 15 số học sinh nam. Hỏi khối lớp 5 có bao nhiêu học sinh nam? Bao nhiêu học sinh nữ?

Xem đáp án » 03/10/2022 4,091

Câu 4:

Hai thùng dầu có 168 lít dầu . Tìm số dầu mỗi thùng biết thùng thứ nhất có nhiều hơn thùng thứ hai là 14 lít.

Xem đáp án » 03/10/2022 3,547

Câu 5:

Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 48 tuổi, biết rằng 5 năm trước mẹ hơn con 24 tuổi. Hỏi hiện nay mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án » 03/10/2022 3,526

Câu 6:

Tính kết quả 234 x 313 = ?

Xem đáp án » 03/10/2022 3,270

Bình luận


Bình luận