Câu hỏi:

03/10/2022 5,037

Tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng 250.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có hai số chẵn liên tiếp thì hơn kém nhau 2 đơn vị.

Số bé là : ( 250 - 2 ) : 2 = 124

Số lớn là : 124 + 2 = 126

 Đáp số : 124 và 126

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hùng có số bi gấp 4 lần số bi của Dũng, biết rằng nếu Hùng cho Dũng 6 viên bi thì hai bạn có số bi bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Xem đáp án » 03/10/2022 5,017

Câu 2:

Chu vi của một hình chữ nhật là 56 cm, chiều rộng bằng 13 chiều dài. Tìm diện tích hình chữ nhật đó ?

Xem đáp án » 03/10/2022 4,209

Câu 3:

Khối lớp 5 có 256 học sinh, biết 13 số học sinh nữ bằng 15 số học sinh nam. Hỏi khối lớp 5 có bao nhiêu học sinh nam? Bao nhiêu học sinh nữ?

Xem đáp án » 03/10/2022 4,094

Câu 4:

Hai thùng dầu có 168 lít dầu . Tìm số dầu mỗi thùng biết thùng thứ nhất có nhiều hơn thùng thứ hai là 14 lít.

Xem đáp án » 03/10/2022 3,547

Câu 5:

Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 48 tuổi, biết rằng 5 năm trước mẹ hơn con 24 tuổi. Hỏi hiện nay mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án » 03/10/2022 3,535

Câu 6:

Tính kết quả 234 x 313 = ?

Xem đáp án » 03/10/2022 3,270

Bình luận


Bình luận