Câu hỏi:

20/10/2022 158

Một con ngựa kéo một cái xe có khối lượng 900kg chuyển động với tốc độ không đổi trên mặt đường nằm ngang. Tính lực kéo của ngựa? Biết lực ma sát chỉ bằng 0,2 lần trọng lượng của xe.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trọng lượng của xe là

900. 10 = 9000 N

Độ lớn của lực ma sát là

Fms = 0,2 . P = 0,2 . 9000 = 1800 N

Các lực tác dụng vào xe theo phương ngang là lực ma sát và lực kéo

Mà xe chuyển động với tốc độ không đổi nên độ lớn của lực ma sát bằng độ lớn của lực kéo.

Vậy ta có lực kéo của ngựa bằng 1800 N.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một lò xo có độ dài ban đầu là 12 cm. Khi treo một vật có trọng lượng 10N, độ dài của nó là 20 cm. Nếu độ dài của lò xo là 28 cm thì trọng lượng của vật là bao nhiêu?

Xem đáp án » 20/10/2022 126

Câu 2:

Một vật đang đứng yên thì chịu tác dụng của hai lực F1, F2 (hình dưới). Trong trường hợp nào vật vẫn tiếp tục đứng yên?

Xem đáp án » 20/10/2022 91

Câu 3:

Ba khối kim loại đồng, sắt, nhôm có cùng khối lượng 2kg. Khối nào có trọng lượng lớn nhất?

Xem đáp án » 20/10/2022 86

Câu 4:

b) Một chiếc ghế đệm có tính chất … (2) … Nên khi có người ngồi trên nó, mặt ghế bị … (3)… Nó đã bị biến dạng, khi không có ai ngồi mặt ghế lại về hình dạng ban đầu. Biến dạng đó gọi là …(4)….

Xem đáp án » 20/10/2022 84

Câu 5:

Tìm từ/ cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống đã được đánh số trong các câu dưới đây.

a) Một gàu nước chuyển động thẳng đứng nhanh dần từ dưới giếng lên phía trên nhờ một sợi dây buộc vào nó là do lực căng của sợi dây tác dụng lên vật … (1)… trọng lực tác dụng lên vật.

Xem đáp án » 20/10/2022 82

Câu 6:

Lực do một chiếc búa đóng đinh vào tường (hình bên) có độ lớn 25N. Hãy biểu diễn lực này, lấy tỉ xích 0,5cm ứng với 5N.

Media VietJack

Xem đáp án » 20/10/2022 75

Bình luận


Bình luận