Câu hỏi:

20/10/2022 81

Tìm từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây.

a. Hai cuốn sách giống hệt nhau, đặt trên giá sách ở độ cao như nhau so với mặt đất có …(1)… hấp dẫn …. (2) nhau.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a. Hai cuốn sách giống hệt nhau, đặt trên giá sách ở độ cao như nhau so với mặt đất có thế năng hấp dẫn bằng nhau.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một quả bóng tennis được ném từ độ cao h xuống nền gạch và bị nảy lên. Sau mỗi lần nảy lên, độ cao giảm dần, nghĩa là cơ năng giảm dần. Điều đó có trái với định luật bảo toàn năng lượng không? Tại sao?

Xem đáp án » 20/10/2022 126

Câu 2:

Chọn từ/ cụm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống đã được đánh số dưới đây.

a. Mọi quá trình biến đổi trong tự nhiên đều cần đến …(1)….

Xem đáp án » 20/10/2022 104

Câu 3:

Nguồn năng lượng nào dưới đây không phải là nguồn năng lượng tái tạo?

Xem đáp án » 20/10/2022 103

Câu 4:

b. Năng lượng đặc trưng cho khả năng …(2)…

Xem đáp án » 20/10/2022 96

Câu 5:

Hãy chỉ ra năng lượng nào là hao phí, năng lượng nào là có ích trong các trường hợp dưới đây:

a) Quạt máy đang hoạt động.

Xem đáp án » 20/10/2022 93

Câu 6:

Theo em, năng lượng hao phí thường xuất hiện dưới dạng nào? Hãy lấy ví dụ để chứng tỏ điều này.

Xem đáp án » 20/10/2022 91

Bình luận


Bình luận