Câu hỏi:

20/10/2022 93

Một quả bóng tennis được ném từ độ cao h xuống nền gạch và bị nảy lên. Sau mỗi lần nảy lên, độ cao giảm dần, nghĩa là cơ năng giảm dần. Điều đó có trái với định luật bảo toàn năng lượng không? Tại sao?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Điều đó không trái với định luật bảo toàn năng lượng vì một phần năng lượng của nó đã chuyển sang nhiệt năng và năng lượng âm khi va chạm với nền gạch.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguồn năng lượng nào dưới đây không phải là nguồn năng lượng tái tạo?

Xem đáp án » 20/10/2022 83

Câu 2:

b. Năng lượng đặc trưng cho khả năng …(2)…

Xem đáp án » 20/10/2022 74

Câu 3:

Chọn từ/ cụm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống đã được đánh số dưới đây.

a. Mọi quá trình biến đổi trong tự nhiên đều cần đến …(1)….

Xem đáp án » 20/10/2022 70

Câu 4:

Hãy chỉ ra năng lượng nào là hao phí, năng lượng nào là có ích trong các trường hợp dưới đây:

a) Quạt máy đang hoạt động.

Xem đáp án » 20/10/2022 66

Câu 5:

Tìm từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây.

a. Hai cuốn sách giống hệt nhau, đặt trên giá sách ở độ cao như nhau so với mặt đất có …(1)… hấp dẫn …. (2) nhau.

Xem đáp án » 20/10/2022 62

Câu 6:

Dụng cụ nào sau đây khi hoạt động biến đổi phần lớn điện năng mà nó nhận vào thành nhiệt năng?

Xem đáp án » 20/10/2022 59

Bình luận


Bình luận