Câu hỏi:

20/10/2022 26

Những ứng dụng nào sau đây không phải của oxygen?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Chất khí trong khinh khí cầu, bóng thám không là hydrogen.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguồn gây ô nhiễm không khí nào do con người tạo ra?

Xem đáp án » 20/10/2022 116

Câu 2:

Có các vật thể sau: máy may, ô tô, cây mía, con suối, con trâu, bóng đèn, bút bi. Có bao nhiêu vật thể nhân tạo?

Xem đáp án » 20/10/2022 115

Câu 3:

Trường hợp nào sau đây đều là chất?

Xem đáp án » 20/10/2022 95

Câu 4:

Ta thấy có hơi nước đọng lại thành giọt bên ngoài ly nước đá. Quá trình chuyển thể này được gọi là

Xem đáp án » 20/10/2022 91

Câu 5:

Quá trình nào sau đây thể hiện tính chất vật lý?

Xem đáp án » 20/10/2022 73

Câu 6:

Quá trình nào sau đây thể hiện tính chất hóa học?

Xem đáp án » 20/10/2022 71

Câu 7:

Một số chất có mùi thơm tỏa ra từ bông hoa hồng làm ta có thể ngửi thấy mùi hoa thơm. Điều này thể hiện tính chất nào của thể khí?

Xem đáp án » 20/10/2022 69

Bình luận


Bình luận