Câu hỏi:

20/10/2022 45

Vật thể nhân tạo là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Vật thể nhân tạo do con người tạo ra để phục vụ cuộc sống.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguồn gây ô nhiễm không khí nào do con người tạo ra?

Xem đáp án » 20/10/2022 119

Câu 2:

Có các vật thể sau: máy may, ô tô, cây mía, con suối, con trâu, bóng đèn, bút bi. Có bao nhiêu vật thể nhân tạo?

Xem đáp án » 20/10/2022 118

Câu 3:

Trường hợp nào sau đây đều là chất?

Xem đáp án » 20/10/2022 98

Câu 4:

Ta thấy có hơi nước đọng lại thành giọt bên ngoài ly nước đá. Quá trình chuyển thể này được gọi là

Xem đáp án » 20/10/2022 94

Câu 5:

Quá trình nào sau đây thể hiện tính chất vật lý?

Xem đáp án » 20/10/2022 76

Câu 6:

Quá trình nào sau đây thể hiện tính chất hóa học?

Xem đáp án » 20/10/2022 74

Câu 7:

Một số chất có mùi thơm tỏa ra từ bông hoa hồng làm ta có thể ngửi thấy mùi hoa thơm. Điều này thể hiện tính chất nào của thể khí?

Xem đáp án » 20/10/2022 71

Bình luận


Bình luận