Câu hỏi:

11/07/2024 498

Nội dung nào không phải là hệ quả tích cực của các cuộc phát kiến địa lí?

A. Mở ra con đường mới, thúc đẩy hàng hải quốc tế phát triển.

B. Tìm ra những vùng đất mới, châu lục mới.

C. Thúc đẩy việc buôn bán nô lệ da đen phát triển.

D. Mở ra một thị trường mới cho sự phát triển của thế giới.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoàn thành Phiếu học tập dưới đây:

Hoàn thành Phiếu học tập dưới đây (ảnh 1)

Xem đáp án » 21/10/2022 1,173

Câu 2:

Tưởng tượng em là thuỷ thủ tham gia một trong bốn cuộc phát kiến địa lí lớn. Hãy viết một bức thư kể lại cho bạn của mình nghe về những thay đổi của thế giới nơi em sống sau các cuộc phát kiến địa lí.

Xem đáp án » 12/07/2024 1,073

Câu 3:

Nhà thám hiểm nào sau đây không tham gia vào các cuộc phát kiến địa lí ở cuối thế kỉ XV - đầu thế kỉ XVI?

A. Am-strong.

B. C. Cô-lôm-bô.

C. B. Đi-a-xơ.

D. Ph. Ma-gien-lăng.

Xem đáp án » 11/07/2024 978

Câu 4:

Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng.

Hai nước nào đi tiên phong trong các cuộc thám hiểm bằng đường biển?

A. Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

B. Bồ Đào Nha và I-ta-li-a.

C. I-ta-li-a và Tây Ban Nha.

D. Anh và Bồ Đào Nha.

Xem đáp án » 13/07/2024 975

Câu 5:

Nội dung nào không phải là hệ quả tiêu cực của các cuộc phát kiến địa lí?

A. Làm nảy sinh nạn buôn bán nô lệ da đen.

B. Tạo điều kiện cho chủ nghĩa thực dân xâm lược thuộc địa.

C. Đưa tới sự bùng nổ cuộc chiến tranh thương mại.

D. Dẫn đến việc cướp bóc thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.

Xem đáp án » 13/07/2024 565

Câu 6:

Hoàn thành sơ đồ 2.1 dưới đây về hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí và trả lời câu hỏi:

Hoàn thành sơ đồ 2.1 dưới đây về hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí và trả lời câu hỏi (ảnh 1)

Trong các hệ quả tích cực của các cuộc phát kiến địa lí em có ấn tượng với hệ quả nào nhất? Vì sao?

Xem đáp án » 13/07/2024 445

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900