Câu hỏi:

11/07/2024 268

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng sự biến đổi của tình hình kinh tế - xã hội Tây Âu từ thế kỉ XIII?

A. Sự xuất hiện của các công trường thủ công.

B. Các công ty thương mại được thành lập.

C. Sự xuất hiện của hội chợ trong các thành thị.

D. Các đồn điền cao su được mở rộng.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát hình 4.1 dưới đây và trong vai một nhà phê bình nghệ thuật, em hãy:

Quan sát hình 4.1 dưới đây và trong vai một nhà phê bình nghệ thuật, em hãy (ảnh 1)

- Đặt những câu hỏi để tìm hiểu về bức bích họa (Gợi ý: Các câu hỏi tập trung vào: người vẽ bức bích họa, nơi trưng bày, nội dung phản ánh).

- Đánh giá về tác phẩm nghệ thuật này.

Xem đáp án » 13/07/2024 1,519

Câu 2:

Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng.

Nền văn hóa mới xuất hiện cùng sự ra đời của chủ nghĩa tư bản có tên gọi là

A. văn hóa cách mạng.

B. văn hóa tư sản.

C. văn hóa dân chủ.

D. văn hóa Phục hưng.

Xem đáp án » 12/07/2024 600

Câu 3:

Quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng là

A. I-ta-li-a.

B. Tây Ban Nha.

C. Pháp.

D. Ba Lan.

Xem đáp án » 11/07/2024 407

Câu 4:

Hoàn thành sơ đồ dưới đây về những thành tựu tiêu biểu của phong trào Văn hóa Phục hưng. Chọn một lĩnh vực mà em có ấn tượng để điền vào sơ đồ.

Hoàn thành sơ đồ dưới đây về những thành tựu tiêu biểu của phong trào Văn hóa  Phục hưng (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 376

Câu 5:

Quan sát hình 4.2 - trang 21 trong SGK Lịch sử và Địa lí 7 (bộ CTST) và hoàn thành các nội dung:

- Thành thị Phi-ren-xê (Florence) phản ánh những biến đổi quan trọng nào ở Tây Âu thế kỉ XIII - XVI?

- Nêu những biến đổi quan trọng về kinh tế ở Tây Âu thế kỉ XIII - XVI.

Xem đáp án » 13/07/2024 323

Câu 6:

Quan sát hình 4.3 - trang 22 trong SGK Lịch sử và Địa lí 7 (bộ CTST) và hoàn thành các nội dung:

- Nêu những hiểu biết về Đan-tê.

- Nêu nhận xét về tư tưởng của Đan-tê khi lên án nghiêm khắc Giáo hội Thiên Chúa giáo.

- Nêu nội dung phong trào Văn hóa Phục hưng.

- Trình bày giá trị của phong trào Văn hóa Phục hưng.

Xem đáp án » 12/07/2024 304

Câu 7:

Giai cấp tư sản ra đời tiến hành cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến nhằm mục đích

A. được tự do phát triển kinh tế.

B. mở đường cho chủ nghĩa tư bản.

C. củng cố địa vị chính trị của mình.

D. dung hòa quyền lợi với phong kiến.

Xem đáp án » 13/07/2024 294

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900