Câu hỏi:

21/10/2022 252

Dựa vào thông tin trong SGK, tư liệu 18.1, 18.2 dưới đây và hoàn thành các nội dung:

Dựa vào thông tin trong SGK, tư liệu 18.1, 18.2 dưới đây và hoàn thành các nội dung (ảnh 1)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

(*) Học sinh điền các thông tin dưới đây vào phiếu học tập

- Nêu các sự kiện chính về diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ

=> Trả lời: Diễn biến chính

 + Tháng 11/1406, lấy cớ phù Trần, diệt Hồ,  hơn 20 vạn quân Minh tiến vào Đại Ngu.

+ Sau thất bại ở biên giới, quân nhà Hồ lui về thành Đa Bang (Ba Vì, Hà Nội) cố thủ.

+ Sau khi thành Đa Bang thất thủ (đầu năm 1407), nhà Hồ rút quân về Đông Đô (Hà Nội), sau đó lui về Tây Đô (Thanh Hóa).

+ Tháng 6/1407 Hồ Qúy Ly và các con bị bắt.

- Em hiểu câu nói của Hồ Nguyên Trừng như thế nào? Vì sao nhà Hồ thất bại trước cuộc xâm lược của nhà Minh?

=> Trả lời:

- Câu nói của Hồ Nguyên Trừng đã phản ánh: điều quan trọng nhất để kháng chiến thắng lợi đó là được sự ủng hộ của nhân dân, nếu lòng dân không theo thì có đánh cũng thất bại.

- Nguyên nhân thất bại:

+ Nhà Hồ không nhận được sự ủng hộ của nhân dân, không phát huy được sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc

+ Nhà Hồ không đề ra được đường lối kháng chiến đúng đắn, quá trú trọng xây dựng phòng tuyến quân sự và lực lượng quân đội chính quy.

- Câu nói của Nguyễn Trãi thể hiện điều gì?

=> Trả lời: câu nói của Nguyễn Trãi khẳng định vai trò quan trọng của khối đoàn kết toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong cải cách kinh tế của Hồ Quý Ly, mục đích của chính sách hạn điền, hạn nô là nhằm

A. hạn chế quyền lực của quý tộc Trần.

B. hạn chế quyền lực của quý tộc Hồ.

C. chia ruộng đất bình quân cho nông dân.

D. phát triển sản xuất nông nghiệp.

Xem đáp án » 21/10/2022 806

Câu 2:

Điền thông tin vào ô trống dưới đây về những nội dung chính sách cải cách của Hồ Quý Ly.

Điền thông tin vào ô trống dưới đây về những nội dung chính sách cải cách của Hồ Quý Ly. (ảnh 1)

- Em hãy viết một điều em thích/không thích về chính sách cải cách của Hồ Quý Ly.

- Nếu được góp ý cho Hồ Quý Ly, em sẽ đề nghị thực hiện thêm chính sách gì?

Xem đáp án » 21/10/2022 650

Câu 3:

Trong cải cách về chính trị, Hồ Quý Ly không thực hiện nội dung nào?

A. Củng cố chế độ quân chủ.

B. Tiếp tục chế độ thái thượng hoàng.

C. Cải tổ quy chế quan lại.

D. Lập lại kỉ cương.

Xem đáp án » 21/10/2022 495

Câu 4:

Cải cách nào không được Hồ Quý Ly thực hiện trong lĩnh vực tài chính?

A. Cải cách chế độ thuế khoá.

B. Phát hành tiền giấy thông bảo hội sao.

C. Chia ruộng đất cho nông dân.

D. Thống nhất đơn vị đo lường.

Xem đáp án » 21/10/2022 400

Câu 5:

Giả sử em được thực hiện một cuộc phỏng vấn với Hồ Quý Ly. Hãy viết một câu em muốn hỏi Hồ Quý Ly, chia sẻ câu hỏi đó với bạn bè và ghi lại câu trả lời.

Câu hỏi: Hậu quả việc nhân dân chưa ủng hộ và tham gia cuộc kháng chiến chống quân Minh là gì?

Xem đáp án » 21/10/2022 393

Câu 6:

Hoàn thành Phiếu học tập dưới đây về sự thành lập nhà Hồ.

Hoàn thành Phiếu học tập dưới đây về sự thành lập nhà Hồ. (ảnh 1)

Xem đáp án » 21/10/2022 389

Câu 7:

Cải cách nào của Hồ Quý Ly được đánh giá là chưa triệt để?

A. Chính sách hạn điền.

B. Chính sách hạn nô.

C. Cải cách tiền giấy.

D. Cải cách chế độ thi cử.

Xem đáp án » 21/10/2022 373

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900