Câu hỏi:

21/10/2022 297

Đọc thông tin trong SGK và hoàn thành các nội dung:

- Hãy hoàn thành bảng thống kê dưới đây về diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Giai đoạn

Sự kiện tiêu biểu

Kết quả, ý nghĩa

Nhận xét

Những năm tháng chiến đấu ở miền núi Thanh Hoá (1418 - 1423)

 

 

 

Giai đoạn mở rộng động và giành lợi đầu tiên (1424 - 1425)

 

 

 

Khởi nghĩa toàn thắng (1426 - 1427)

 

 

 

- Việc dụ hàng quân Minh và tổ chức hội thề Đông Quan thể hiện điều gì trong kế sách đánh giặc của Lê Lợi và Nguyễn Trãi?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Hoàn thành bảng

Giai đoạn

Sự kiện tiêu biểu

Kết quả, ý nghĩa

Nhận xét

Những năm tháng chiến đấu ở miền núi Thanh Hoá (1418 - 1423)

- Năm 1418, khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ.

- Thu hút dông đảo nhân dân tham gia.

 

- Năm 1423, nghĩa quân Lam Sơn tạm hòa hoãn với quân Minh

- Tranh thủ thời gian hòa hoãn để củng cố lực lượng

- Chủ trương đúng đắn, giúp bảo toàn lực lượng của nghĩa quân

Giai đoạn mở rộng động và giành lợi đầu tiên (1424 - 1425)

- Năm 1426, nghĩa quân Lam Sơn tiến đánh Nghệ An

- Chỉ trong vòng 10 tháng, nghĩa quân đã giải phóng một vùng rộng lớn từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân

- Tạo bước chuyển biến quan trọng, đưa nghĩa quân Lam Sơn thoát khỏi thế bị bao vây

Khởi nghĩa toàn thắng (1426 - 1427)

- Tháng 11/1425, nghĩa quân Lam Sơn giành thắng lợi trong trận Tốt Động – Chúc Động

- Khiến quân Minh tổn thất nặng nề, thành Đông Quan bị vây hãm

- Đẩy quân Minh lún sâu vào thế bị động

- Tháng 10/1427, nghĩa quân Lam Sơn giành thắng lợi trong trận Chi Lăng – Xương Giang

- Khiến quân Minh tổn thất nặng nề

- Mang tính quyết định đến thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn

- Tháng 12/1427, hội thề Đông Quan được tổ chức

- Quân Minh rút về nước, chiến tranh chấm dứt

- Thể hiện lòng nhân nghĩa

- Tránh tổn thất xương máu cho cả 2 bên

- Việc dụ hàng quân Minh và tổ chức hội thề Đông Quan thể hiện:

+ Tư tưởng nhân nghĩa, hoà hiếu của dân tộc Việt Nam

+ Mở đường cho quân Minh bảo toàn lực lượng rút về nước; tránh phải tiếp tục hi sinh xương máu cho cả hai bên.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lựa chọn và tạo hồ sơ về một nhân vật lịch sử mà em yêu thích có đóng góp tiêu biểu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Lựa chọn và tạo hồ sơ về một nhân vật lịch sử mà em yêu thích có đóng góp  (ảnh 1)

Xem đáp án » 21/10/2022 2,226

Câu 2:

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn kết thúc thắng lợi, Nguyễn Trãi viết “Bình Ngô đại cáo”. Hãy đọc đoạn trích dưới đây và hoàn thành các nội dung:

“... Nhân dân bốn cõi một nhà,

Dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới.

Tướng sĩ một lòng phụ tử,

Hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.

Thế trận xuất kì, lấy yếu chống mạnh,

Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều..

(Trích Bình Ngô đại cáo)

- Lựa chọn các từ khoá tương ứng với những câu thơ thể hiện nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn mà Nguyễn Trãi nhắc đến và điền vào chỗ trống: Ý chí quyết tâm, Tinh thần nhân đạo, Tinh thần đoàn kết, Anh hùng dân tộc, Nghệ thuật quân sự, Nghệ thuật lãnh đạo, Trung quân ái quốc, Yêu nước nồng nàn.

Nhân dân bốn cõi một nhà,

Dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới.

 

Tướng sĩ một lòng phụ tử,

Hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.

 

Thế trận xuất kì, lấy yếu chống mạnh,

Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều.

 

- Dựa vào những từ gợi ý ở trên, hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 100 từ nói về nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc.

- Từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, theo em bài học nào có thể rút ra cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

Xem đáp án » 21/10/2022 1,645

Câu 3:

Hội thề Lũng Nhai thể hiện

A. sự đoàn kết anh em gắn bó.

B. quyết tâm đánh đuổi giặc Minh.

C. sự hội tụ của những người yêu nước.

D. vai trò thủ lĩnh của Lê Lợi.

Xem đáp án » 21/10/2022 1,267

Câu 4:

Để kêu gọi nhân dân đứng lên đánh giặc cứu nước, Lê Lợi đã sử dụng cách thức nào?

A. Rải truyền đơn.

B. Truyền hịch.

C. Ra thông báo.

D. Vận động nhân dân.

Xem đáp án » 21/10/2022 834

Câu 5:

Dựa vào thông tin trong SGK, các đoạn tư liệu 19.5, 19.6, quan sát các hình 19.2, 19.3, 19.4 dưới đây và hoàn thành các nội dung.

Dựa vào thông tin trong SGK, các đoạn tư liệu 19.5, 19.6, quan sát các hình  (ảnh 1)

- Vì sao Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa?

- Vì sao nhiều người yêu nước tìm về Lam Sơn tham gia cuộc khởi nghĩa? Điều đó chứng tỏ điều gì về Lê Lợi?

- Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã bùng nổ như thế nào? Lê Lợi và Nguyễn Trãi giữ vai trò gì trong cuộc khởi nghĩa?

Xem đáp án » 21/10/2022 487

Câu 6:

Lê Lợi, Nguyễn Trãi chủ động giảng hoà với quân Minh (năm 1423) không nhằm mục đích nào sau đây?

A. Tích trữ lương thảo, tranh thủ sức dân.

B. Củng cố lực lượng, sức mạnh nghĩa quân.

C. Lợi dụng hoà hoãn, quân Minh sơ hở để tiêu diệt chúng.

D. Tranh thủ thời gian, tìm phương hướng mới cho cuộc khởi nghĩa.

Xem đáp án » 21/10/2022 435

Câu 7:

Nghĩa quân Lam Sơn gặp khó khăn, bị quân Minh vây hãm tại

A. Tây Nghệ An (huyện Quỳ Hợp - Nghệ An).

B. Chí Linh (huyện Lang Chánh - Thanh Hoá).

C. Chí Linh (huyện Chí Linh - Hải Dương).

D. Nho Quan (huyện Nho Quan - Ninh Bình).

Xem đáp án » 21/10/2022 412

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900