Câu hỏi:

24/10/2022 155

Treo vật nặng vào sợi dây cao su, dưới tác dụng của lực hút Trái Đất tại sao vật không rơi xuống?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Treo vật nặng vào sợi dây cao su, dưới tác dụng của lực hút Trái Đất vật bị kéo xuống một đoạn rồi dừng lại ở vị trí cân bằng và vật không rơi xuống vì: vật chịu tác dụng lực kéo của dây cao su, có phương thẳng đứng, chiều ngược với chiều lực hút Trái Đất và có độ lớn bằng với độ lớn của trọng lực tại vị trí cân bằng.

bài 39

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng?

A. Lực kế là dụng cụ để đo khối lượng. 

B. Lực kế là dụng cụ đo trọng lượng. 

C. Lực kế là dụng cụ để đo cả trọng lượng và khối lượng

D. Lực kể là dụng cụ để đo lực. 

Xem đáp án » 24/10/2022 253

Câu 2:

Khi treo vật nặng có trọng lượng 1 N, lò xo dãn ra 0,5 cm. Hỏi khi treo vật nặng có trọng lượng 3 N thì lò xo ấy dãn ra bao nhiêu?. Hỏi khi treo vật nặng có trọng lượng 3 N thì lò xo ấy dãn ra bao nhiêu?

Xem đáp án » 24/10/2022 194

Câu 3:

Một lò xo dài thêm 10 cm khi treo vào đầu của nó một vật có trọng lượng 20 N. Tiếp tục treo thêm một vật có trọng lượng 15 N nữa thì lò xo dài bao nhiêu?. Biết chiều dài tự nhiên của lò xo này là 20 cm.

Xem đáp án » 24/10/2022 181

Câu 4:

Hai lò xo có chiều dài ban đầu như nhau. Treo hai vật có cùng khối lượng vào hai lò xo đó. Hỏi độ dãn của hai lò xo đó có như nhau không?

Xem đáp án » 24/10/2022 176

Câu 5:

Chiều dài ban đầu của lò xo là 25 cm, khi ta tác dụng lên lò xo một lực thì chiều dài của nó là 27 cm. Cho biết lo xo bị dãn hay bị nén và dãn hay nén một đoạn bao nhiêu.

Xem đáp án » 24/10/2022 175

Câu 6:

Hãy thiết kế phương án cân một vật nhỏ chỉ với một lò xo nhẹ và một bộ quả cân.

Xem đáp án » 24/10/2022 160

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »