Câu hỏi:

24/10/2022 123

Một lò xo dài thêm 10 cm khi treo vào đầu lò xo một vật có khối lượng 1 kg. Nếu dùng lò xo này làm lực kế, trên thang chia độ, hai vạch cách nhau 1 cm chỉ thị mấy niutơn (N)?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vật có khối lượng 1 kg thì có trọng lượng là 10 N.   

Tức là:  Khi treo vật nặng có trọng lượng 10 N thì lò xo dãn ra 10 cm.

Khi treo vật nặng có trọng lượng  ? N thì lò xo dãn ra  1  cm.

Để lò xo dãn ra 1 cm thì cần treo vật có trọng lượng là: bài 39 

Vậy, nếu dùng lò xo này làm lực kế, trên thang chia độ, hai vạch cách nhau 1 cm chỉ thị 1 N.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng?

A. Lực kế là dụng cụ để đo khối lượng. 

B. Lực kế là dụng cụ đo trọng lượng. 

C. Lực kế là dụng cụ để đo cả trọng lượng và khối lượng

D. Lực kể là dụng cụ để đo lực. 

Xem đáp án » 24/10/2022 248

Câu 2:

Khi treo vật nặng có trọng lượng 1 N, lò xo dãn ra 0,5 cm. Hỏi khi treo vật nặng có trọng lượng 3 N thì lò xo ấy dãn ra bao nhiêu?. Hỏi khi treo vật nặng có trọng lượng 3 N thì lò xo ấy dãn ra bao nhiêu?

Xem đáp án » 24/10/2022 187

Câu 3:

Hai lò xo có chiều dài ban đầu như nhau. Treo hai vật có cùng khối lượng vào hai lò xo đó. Hỏi độ dãn của hai lò xo đó có như nhau không?

Xem đáp án » 24/10/2022 175

Câu 4:

Một lò xo dài thêm 10 cm khi treo vào đầu của nó một vật có trọng lượng 20 N. Tiếp tục treo thêm một vật có trọng lượng 15 N nữa thì lò xo dài bao nhiêu?. Biết chiều dài tự nhiên của lò xo này là 20 cm.

Xem đáp án » 24/10/2022 174

Câu 5:

Chiều dài ban đầu của lò xo là 25 cm, khi ta tác dụng lên lò xo một lực thì chiều dài của nó là 27 cm. Cho biết lo xo bị dãn hay bị nén và dãn hay nén một đoạn bao nhiêu.

Xem đáp án » 24/10/2022 174

Câu 6:

Treo vật nặng vào sợi dây cao su, dưới tác dụng của lực hút Trái Đất tại sao vật không rơi xuống?

Xem đáp án » 24/10/2022 152

Câu 7:

Hãy thiết kế phương án cân một vật nhỏ chỉ với một lò xo nhẹ và một bộ quả cân.

Xem đáp án » 24/10/2022 151

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »