Câu hỏi:

24/10/2022 178

Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Lực ma sát chỉ sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt một vật khác. 

B. Lực ma sát chỉ sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt một vật khác. 

C. Lực ma sát chỉ xuất hiện khi một vật đứng yên trên bề mặt một vật khác. 

D. Lực ma sát có thể có lợi hoặc có hại.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Phát biểu sau đây là đúng là: Lực ma sát có thể có lợi hoặc có hại. Vì:

+ Khi ta đi ô tô xuống dốc, ta dùng phanh để làm cho ô tô đi chậm lại hoặc dừng hẳn tránh tai nạn khi tham gia giao thông. Lực ma sát trong trường hợp này là có lợi.

+ Lực ma sát xuất hiện làm mòn lốp xe ô tô khi chúng chuyển động trên đường. Lực ma sát trong trường hợp này có hại.

- Các phương án A, B, C sai vì lực ma sát có ba loại:

+ Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt một vật khác.

+ Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt một vật khác.

+ Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi một vật đứng yên trên bề mặt một vật khác.

Chọn đáp án D. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi:

A. quyển sách để yên trên mặt bàn nằm nghiêng.

B. ô tô đang chuyển động, đột ngột hãm phanh. 

C. quả bóng bàn đặt trên mặt bàn nằm ngang nhẵn bóng.

D. xe đạp đang xuống dốc.

Xem đáp án » 24/10/2022 333

Câu 2:

Hãy giải thích các hiện tượng sau và cho biết trong các hiện tượng này, ma sát có lợi hay có hại:

a) ôtô đi vào bùn dễ bị sa lầy.

b) Khi đi trên sàn nhà đá hoa mới lau dễ bị ngã. 

Xem đáp án » 24/10/2022 217

Câu 3:

Lực ma sát trượt xuất hiện trong trường hợp nào sau đây?

A. Ma sát giữa các viên bi với ổ trục xe đạp, xe máy. 

B. Ma sát giữa cốc nước đặt trên mặt bàn với mặt bàn. 

C. Ma sát giữa lốp xe với mặt đường khi xe đang chuyển động. 

D. Ma sát giữa má phanh với vành xe.

Xem đáp án » 24/10/2022 187

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây nói về lực ma sát là đúng?

A. Lực ma sát cùng hướng với hướng chuyển động của vật.

B. Khi vật chuyển động nhanh dần, lực ma sát lớn hơn lực đẩy.

C. Khi vật chuyển động chậm dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy.

D. Lực ma sát trượt cản trở chuyển động trượt của vật này trên bề mặt vật kia.

Xem đáp án » 24/10/2022 176

Câu 5:

Giải thích ý nghĩa của câu nói “Nước chảy đá mòn” và chỉ ra bản chất lực tác dụng giữa nước và đá để làm mòn đá.

Xem đáp án » 24/10/2022 166

Câu 6:

Hãy giải thích tại sao xích xe đạp phải thường xuyên tra dầu nhớt.

Xem đáp án » 24/10/2022 155

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »