Câu hỏi:

05/11/2022 139

Hãy sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian:

1. Người Cam-pu-chia rời bỏ Ăng-co, chuyển dần về bờ nam Biển Hồ.

2. Giay-a-vác-man II lên ngôi vua, lập ra triều đại Ăng-co.

3. Ăng-co bị người Thái tấn công, cướp phá.

4. Giay-a-vác-man VII mở rộng lãnh thổ vương quốc.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

- Năm 802, Giay-a-vác-man II lên ngôi vua, lập ra triều đại Ăng-co.

- Dưới thời Giay-a-vác-man VII (1181 – 1220), lãnh thổ Vương quốc Cam-pu-chia được mở rộng

- Cuối thế kỉ XIII, người Cam-pu-chia rời bỏ Ăng-co, chuyển dần về bờ nam Biển Hồ.

- Năm 1432, người Cam-pu-chia rời bỏ Ăng-co, chuyển dần về bờ nam Biển Hồ.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trên cơ sở sử thi Ra-ma-y-a-na của Ấn Độ, cư dân Cam-pu-chia đã sáng tạo ra tác phẩm văn học nào?

Xem đáp án » 05/11/2022 838

Câu 2:

Ngành kinh tế chủ yếu của vương quốc Cam-pu-chia dưới thời kì Ăng-co là

Xem đáp án » 05/11/2022 587

Câu 3:

Công trình kiến trúc tiêu biểu của cư dân Cam-pu-chia thời Ăng-co là

Xem đáp án » 05/11/2022 384

Câu 4:

Trong thời kì Ăng-co, từ thế kỉ X - XIII là giai đoạn

Xem đáp án » 05/11/2022 328

Câu 5:

Người sáng lập ra triều đại Ăng-co là

Xem đáp án » 05/11/2022 287

Câu 6:

Công trình kiến trúc mang tính biểu tượng xuất hiện trong quốc kì của Vương quốc Cam-pu-chia hiện nay là

Xem đáp án » 05/11/2022 279

Câu 7:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng sự phát triển của vương quốc Cam-pu-chia dưới thời Ăng-co?

Xem đáp án » 05/11/2022 237

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK