Câu hỏi:

05/11/2022 699

Tôn giáo nào có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống văn hóa, xã hội Lào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Phật giáo là cơ sở để thống nhất các bộ tộc Lào, có ảnh hưởng lớn đến đời sống văn hóa, xã hội của Lào (SGK -Trang 50)

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trước khi vương quốc Lan Xang ra đời, trên lãnh thổ vương quốc có những tộc người nào sinh sống?

Xem đáp án » 05/11/2022 737

Câu 2:

Điệu múa truyền thống của người Lào là

Xem đáp án » 05/11/2022 658

Câu 3:

Thế kỉ XIII, chữ Lào ra đời với các nét chữ cong, cùng dạng với chữ viết của

Xem đáp án » 05/11/2022 530

Câu 4:

Vương quốc Lan Xang đạt đến sự phát triển thịnh vượng trong thời gian từ

Xem đáp án » 05/11/2022 353

Câu 5:

Năm 1353, vương quốc Lan Xang

Xem đáp án » 05/11/2022 304

Câu 6:

Đơn vị hành chính cấp địa phương của vương quốc Lan Xang là

Xem đáp án » 05/11/2022 294

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK