Câu hỏi:

05/11/2022 1,635

Vương quốc Lan Xang thi hành chính sách đối ngoại như thế nào?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Về đối ngoại, Lan Xang giữ quan hệ hòa hiếu với Cam-pu-chia và Đại Việt nhưng cương quyết chiến đấu chống lại những cuộc chiến tranh xâm lược (SGK - Trang 48)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trước khi vương quốc Lan Xang ra đời, trên lãnh thổ vương quốc có những tộc người nào sinh sống?

Xem đáp án » 05/11/2022 2,571

Câu 2:

Tôn giáo nào có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống văn hóa, xã hội Lào?

Xem đáp án » 05/11/2022 2,424

Câu 3:

Điệu múa truyền thống của người Lào là

Xem đáp án » 05/11/2022 2,250

Câu 4:

Đơn vị hành chính cấp địa phương của vương quốc Lan Xang là

Xem đáp án » 05/11/2022 1,769

Câu 5:

Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về sự phát triển kinh tế của vương quốc Lan Xang?

Xem đáp án » 05/11/2022 1,463

Câu 6:

Thế kỉ XIII, chữ Lào ra đời với các nét chữ cong, cùng dạng với chữ viết của

Xem đáp án » 05/11/2022 1,300

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900