Câu hỏi:

13/07/2024 491

Sự khác nhau giữa xử lí nước thải hiếu khí và kị khí bậc hai là gì? Kết quả của quá trình xử lí kị khí nước thải là gì?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Sự khác nhau giữa xử lí nước thải hiếu khí và kị khí bậc hai:

Tiêu chí

Xử lí nước thải hiếu khí

Xử lí nước thải kị khí

Điều kiện

diễn ra

Cần có oxygen.

Không cần có oxygen.

Đặc điểm nước thải

Nước thải có hàm lượng chất hữu cơ thấp.

Nước thải chứa nhiều hợp chất hữu cơ không tan.

Loại

vi sinh vật

Sử dụng vi sinh vật hiếu khí như: Pseudomonas, Bacillus, Nitrosomonas, Nitrobacter,…

Sử dụng vi sinh vật như: Bacteroides, Clostridium, Methanobacterium…

Đặc điểm

bồn xử lí

Bồn chứa được khuấy để khuếch tán oxygen không khí vào nước hoặc bổ sung oxygen trực tiếp bằng sục khí.

Bồn chứa lớn, kín và không cần khuấy đảo liên tục.

- Kết quả của quá trình xử lí kị khí nước thải là: Các chất rắn lơ lửng và các đại phân tử này được cắt thành các hợp chất hòa tan, phân giải qua nhiều bước thành sản phẩm cuối cùng là CH4, CO2, H2, NH3 và H2S.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu những loại sản phẩm của công nghệ vi sinh vật dùng trong xử lí ô nhiễm môi trường mà em biết.

Xem đáp án » 13/07/2024 1,593

Câu 2:

Dựa vào hình 12.3 và 12.4 mô tả các bước xử lí ô nhiễm đất bằng phục hồi sinh học.

Dựa vào hình 12.3 và 12.4 mô tả các bước xử lí ô nhiễm đất bằng phục hồi sinh học. (ảnh 1)
Dựa vào hình 12.3 và 12.4 mô tả các bước xử lí ô nhiễm đất bằng phục hồi sinh học. (ảnh 2)

Xem đáp án » 13/07/2024 967

Câu 3:

Dựa vào hình 12.5 mô tả các bước xử lí ô nhiễm nước bằng phục hồi sinh học.

Dựa vào hình 12.5 mô tả các bước xử lí ô nhiễm nước bằng phục hồi sinh học. (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/07/2024 771

Câu 4:

Vấn đề đất ô nhiễm dioxine ở nhiều địa phương của Việt Nam đã được nghiên cứu xử lí bằng nhiều công nghệ khác nhau. Hãy tìm hiểu và tóm tắt lại công nghệ sử dụng vi sinh vật để xử lí đất nhiễm dioxine ở Việt Nam.

Xem đáp án » 07/11/2022 632

Câu 5:

Tại sao cần bổ sung các chất vô cơ như nitrogen và phosphorus vào môi trường đất bị ô nhiễm hydrocarbon mà không cần bổ sung glucose?

Xem đáp án » 13/07/2024 548

Câu 6:

Hãy sắp xếp lại mục tiêu chính tương ứng với mỗi giai đoạn xử lí nước thải trong bảng dưới đây. Hãy cho biết vai trò của vi sinh vật trong các giai đoạn xử lí nước thải có liên quan.

Các giai đoạn xử lí nước thải

Mục tiêu chính

1) Xử lí nước thải bậc một

a) Loại bỏ các chất hữu cơ hòa tan bằng biện pháp sinh học.

2) Xử lí nước thải bậc hai

b) Loại bỏ nguồn dinh dưỡng vô cơ bằng các biện pháp sinh học, hóa học.

3) Xử lí nước thải bậc ba

c) Loại bỏ rác thải rắn không hòa tan bằng cách lắng, sàng lọc, bổ sung phèn và các chất đông tụ khác cùng các quy trình vật lí khác.

 

Xem đáp án » 13/07/2024 507

Bình luận


Bình luận