Câu hỏi:

13/11/2022 670

Trong tổ chức cai trị, chính sách của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước Âu Lạc là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích:

- Một trong những chính sách cai trị về chính trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước Âu Lạc là: Chia đất nước ta thành các quận, cử quan lại đến cai trị.

- Nội dung các đáp án B, C, D không phù hợp, vì:

+ Chiếm đoạt ruộng đất, bắt dân ta cống nạp sản vật quý, hương liệu, vàng bạc,...; Tăng cường thuế khoá và lao dịch nặng nề….  là chính sách cai trị trên lĩnh vực kinh tế.

+ Tìm cách xoá bỏ những phong tục tập quán của người Việt….. là chính sách cai trị trên lĩnh vực văn hóa.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chính quyền đô hộ phương Bắc đã thi hành chính sách độc quyền về

Xem đáp án » 13/11/2022 866

Câu 2:

Chính quyền đô hộ phương Bắc truyền bá Nho giáo, tư tưởng lễ giáo phong kiến Trung Quốc vào Việt Nam nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 13/11/2022 764

Câu 3:

Hoàn thành sơ đồ tư duy theo mẫu bên dưới về các chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc đối với Giao Châu - An Nam trong thời Bắc thuộc.

Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc

Xem đáp án » 13/11/2022 394

Câu 4:

Em hãy điền vào chỗ trống những từ và cụm từ thể hiện chính sách bóc lột kinh tế của chính quyền phong kiến đô hộ phương Bắc đối với nước ta.

Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc

Xem đáp án » 13/11/2022 183

Câu 5:

Dựa vào mục 1 phần II trong SGK, em hãy vẽ một sơ đồ tư duy theo gợi ý bên dưới để trình bày về tình hình kinh tế của nước ta trong thời Bắc thuộc.

Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc

Xem đáp án » 13/11/2022 155

Câu 6:

Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội nước ta thời Bắc thuộc là

Xem đáp án » 13/11/2022 128

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK