Câu hỏi:

13/11/2022 88

Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội nước ta thời Bắc thuộc là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích: Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội nước ta thời Bắc thuộc là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ (SGK – trang 83).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chính quyền đô hộ phương Bắc đã thi hành chính sách độc quyền về

Xem đáp án » 13/11/2022 756

Câu 2:

Chính quyền đô hộ phương Bắc truyền bá Nho giáo, tư tưởng lễ giáo phong kiến Trung Quốc vào Việt Nam nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 13/11/2022 652

Câu 3:

Trong tổ chức cai trị, chính sách của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước Âu Lạc là gì?

Xem đáp án » 13/11/2022 587

Câu 4:

Hoàn thành sơ đồ tư duy theo mẫu bên dưới về các chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc đối với Giao Châu - An Nam trong thời Bắc thuộc.

Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc

Xem đáp án » 13/11/2022 321

Câu 5:

Em hãy điền vào chỗ trống những từ và cụm từ thể hiện chính sách bóc lột kinh tế của chính quyền phong kiến đô hộ phương Bắc đối với nước ta.

Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc

Xem đáp án » 13/11/2022 128

Câu 6:

Dựa vào mục 1 phần II trong SGK, em hãy vẽ một sơ đồ tư duy theo gợi ý bên dưới để trình bày về tình hình kinh tế của nước ta trong thời Bắc thuộc.

Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc

Xem đáp án » 13/11/2022 106

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK