Câu hỏi:

13/11/2022 67

Em hãy điền các chi tiết phù hợp với bảng thống kê các thông tin sau về vương quốc Chămpa.

Thời gian

Sự kiện lịch sử

tiêu biểu

Kinh đô

 

Những vùng địa lí

có kinh đô

Cuối thế kỉ II

Chăm -pa được thành lập

Sin-ha-pu-ra

Duy Xuyên, Quảng Nam

Đầu thế kỉ VIII

 

 

 

Cuối thế kỉ IX

 

 

 

Cuối thế kỉ X

 

 

 

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thời gian

Sự kiện lịch sử

tiêu biểu

Kinh đô

Những vùng địa lí

có kinh đô

Cuối thế kỉ II

Chăm -pa được thành lập

Sin-ha-pu-ra

Duy Xuyên, Quảng Nam

Đầu thế kỉ VIII

Dời Kinh đô về phía Nam

Virapura

Phan Rang, Ninh Thuận

Cuối thế kỉ IX

Chuyển kinh đô về lại phía Bắc

Indranpura

Thăng Bình, Quảng Nam

Cuối thế kỉ X

Vương triều III kết thúc

Indranpura

Thăng Bình, Quảng Nam

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công trình kiến trúc nào của Chăm-pa được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới?

Xem đáp án » 13/11/2022 1,967

Câu 2:

Tôn giáo nào có trong đời sống tinh thần của cả người Chăm-pa và người Việt cổ?

Xem đáp án » 13/11/2022 647

Câu 3:

Khu di tích thánh địa Mỹ Sơn nằm ở tỉnh nào của Việt Nam ngày nay?

Xem đáp án » 13/11/2022 202

Câu 4:

Chữ viết của người Chăm-pa bắt nguồn từ

Xem đáp án » 13/11/2022 168

Câu 5:

Em hãy điền những từ hay cụm từ vào chỗ trống về hoạt động kinh tế của cư dân Chăm-pa.

a. sắt                        b. trâu bò                          c lâm sản

d. biển                     e. thuyền buôn                  f. sản xuất nông nghiệp

g. lúa                        h. khoáng sản                   i. đánh cá                    

j. trầm hương

Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Chăm-pa là ................. Họ trồng.......................... trên nhiều loại ruộng khác nhau ruộng trũng, ruộng cao, ruộng chua mặn,... Họ đã biết sử dụng công cụ lao động bằng ................... và sức kéo của...................... Chăm-pa nổi tiếng về các loại....................... như vàng, bạc, hổ phách,... và nhiều ........................... quý như ngà voi, sừng tê giác, nổi tiếng nhất là.......................................... Vì vậy, dân cư còn sinh sống bằng nghề khai thác lâm sản. ........................ giữ một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh tế của Chăm-pa. Một bộ phận lớn dân cư sống bằng nghề …………… và trao đổi sản vật với................đến từ nước ngoài.

 

Xem đáp án » 13/11/2022 134

Câu 6:

Các nhà sử học phải sử dụng tư liệu lịch sử, để có được một bức tranh lịch sử gần đúng nhất với những gì xảy ra, hoặc đã từng có trong quá khứ. Trải nghiệm công việc của một nhà sử học, em hãy quan sát và sắp xếp những nhân vật (từ số 1 đến số 6) vào sơ đồ 1 (trang 65). Khi đã chắc chắn rồi, em hãy viết tên những thành phần trong xã hội Chăm-pa tương ứng với các nhân vật trong các tác phẩm đó của nghệ thuật cổ Chăm-pa.

Bài 20: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thể kỉ X

Bài 20: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thể kỉ X

Xem đáp án » 13/11/2022 113

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK