Câu hỏi:

13/11/2022 110

Các nhà sử học phải sử dụng tư liệu lịch sử, để có được một bức tranh lịch sử gần đúng nhất với những gì xảy ra, hoặc đã từng có trong quá khứ. Trải nghiệm công việc của một nhà sử học, em hãy quan sát và sắp xếp những nhân vật (từ số 1 đến số 6) vào sơ đồ 1 (trang 65). Khi đã chắc chắn rồi, em hãy viết tên những thành phần trong xã hội Chăm-pa tương ứng với các nhân vật trong các tác phẩm đó của nghệ thuật cổ Chăm-pa.

Bài 20: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thể kỉ X

Bài 20: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thể kỉ X

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
- Yêu cầu số 1: sắp xếp những nhân vật (từ số 1 đến số 6) vào sơ đồ 1

Bài 20: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thể kỉ X

- Yêu cầu số 2: viết tên những thành phần trong xã hội Chăm-pa tương ứng với các nhân vật trong các tác phẩm đó của nghệ thuật cổ

Bài 20: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thể kỉ X

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công trình kiến trúc nào của Chăm-pa được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới?

Xem đáp án » 13/11/2022 1,959

Câu 2:

Tôn giáo nào có trong đời sống tinh thần của cả người Chăm-pa và người Việt cổ?

Xem đáp án » 13/11/2022 636

Câu 3:

Khu di tích thánh địa Mỹ Sơn nằm ở tỉnh nào của Việt Nam ngày nay?

Xem đáp án » 13/11/2022 201

Câu 4:

Chữ viết của người Chăm-pa bắt nguồn từ

Xem đáp án » 13/11/2022 164

Câu 5:

Em hãy điền những từ hay cụm từ vào chỗ trống về hoạt động kinh tế của cư dân Chăm-pa.

a. sắt                        b. trâu bò                          c lâm sản

d. biển                     e. thuyền buôn                  f. sản xuất nông nghiệp

g. lúa                        h. khoáng sản                   i. đánh cá                    

j. trầm hương

Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Chăm-pa là ................. Họ trồng.......................... trên nhiều loại ruộng khác nhau ruộng trũng, ruộng cao, ruộng chua mặn,... Họ đã biết sử dụng công cụ lao động bằng ................... và sức kéo của...................... Chăm-pa nổi tiếng về các loại....................... như vàng, bạc, hổ phách,... và nhiều ........................... quý như ngà voi, sừng tê giác, nổi tiếng nhất là.......................................... Vì vậy, dân cư còn sinh sống bằng nghề khai thác lâm sản. ........................ giữ một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh tế của Chăm-pa. Một bộ phận lớn dân cư sống bằng nghề …………… và trao đổi sản vật với................đến từ nước ngoài.

 

Xem đáp án » 13/11/2022 129

Câu 6:

Em hãy điền các chi tiết phù hợp với bảng thống kê các thông tin sau về vương quốc Chămpa.

Thời gian

Sự kiện lịch sử

tiêu biểu

Kinh đô

 

Những vùng địa lí

có kinh đô

Cuối thế kỉ II

Chăm -pa được thành lập

Sin-ha-pu-ra

Duy Xuyên, Quảng Nam

Đầu thế kỉ VIII

 

 

 

Cuối thế kỉ IX

 

 

 

Cuối thế kỉ X

 

 

 

Xem đáp án » 13/11/2022 65

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK