Câu hỏi:

14/11/2022 181

 Kể tên 1 hoặc 2 bài hát nước ngoài mà em biết

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

We are the world, Happy for you, Đồng thoại, My Grandfather’s clock…

Bài đọc nhạc số 7 - Bài hát Kỉ niệm xưa

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Hãy cho biết tác dụng của các dấu hóa trong khuông nhạc dưới đây: (SGK trang 51)

 Các bậc chuyển hóa, dấu hóa

Xem đáp án » 14/11/2022 190

Câu 2:

Đọc giai điệu Bài đọc nhạc số 7 – Kỉ niệm xưa

Xem đáp án » 14/11/2022 150

Câu 3:

Hãy nêu đặc điểm về cấu tạo, âm sắc của đàn violon và violoncelle. (SGK trang 52)

Xem đáp án » 14/11/2022 136

Câu 4:

Đọc thang âm dưới đây (SGK trang 50)

Bài đọc nhạc số 7 - Bài hát Kỉ niệm xưa

Xem đáp án » 14/11/2022 104

Câu 5:

Kể tên các loại dấu hóa và cho biết tác dụng của chúng. (SGK trang 53)

Xem đáp án » 14/11/2022 101

Câu 6:

Xác định số cung giữa hai bậc âm trong các mẫu dưới đây:

 Giới thiệu một số nhạc cụ phương Tây

Xem đáp án » 14/11/2022 95

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK