Câu hỏi:

14/11/2022 64

Kể tên các loại dấu hóa và cho biết tác dụng của chúng. (SGK trang 53)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dấu thăng nâng cao độ nốt nhạc lên nửa cung.

Dấu bình hủy bỏ hiệu lực của dấu thăng và dấu giáng.

Dấu giáng hạ cao độ nốt nhạc xuống nửa cung.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Kể tên 1 hoặc 2 bài hát nước ngoài mà em biết

Xem đáp án » 14/11/2022 107

Câu 2:

Đọc giai điệu Bài đọc nhạc số 7 – Kỉ niệm xưa

Xem đáp án » 14/11/2022 93

Câu 3:

 Hãy cho biết tác dụng của các dấu hóa trong khuông nhạc dưới đây: (SGK trang 51)

 Các bậc chuyển hóa, dấu hóa

Xem đáp án » 14/11/2022 82

Câu 4:

Đọc thang âm dưới đây (SGK trang 50)

Bài đọc nhạc số 7 - Bài hát Kỉ niệm xưa

Xem đáp án » 14/11/2022 70

Câu 5:

õ đệm và vận động cơ thể cho bài hát Kỉ niệm xưa theo mẫu dưới đây:

Bài đọc nhạc số 7 - Bài hát Kỉ niệm xưa

Xem đáp án » 14/11/2022 66

Câu 6:

 Nghe bài hát và nêu cảm nhận của em (SGK trang 50)

Xem đáp án » 14/11/2022 54

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK