Câu hỏi:

21/11/2022 188

Đặc trưng quan trọng của xã hội Ấn Độ thời kì cổ - trung đại là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Đáp án C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát minh nào dưới đây không phải là thành tựu tiêu biểu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư?

Xem đáp án » 21/11/2022 9,045

Câu 2:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của những thành tựu văn minh Tây Âu thời kì Phục hưng?

Xem đáp án » 21/11/2022 6,024

Câu 3:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của các cuộc cách mạng công nghiệp thời cận đại đối với sự phát triển kinh tế?

Xem đáp án » 21/11/2022 5,682

Câu 4:

So với văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà, nền văn minh Trung Hoa và Ấn Độ có điểm gì khác biệt?

Xem đáp án » 21/11/2022 3,559

Câu 5:

Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng bối cảnh dẫn đến sự ra đời của Phong trào Văn hóa Phục hưng (thế kỉ XV - XVII) ở Tây Âu?

Xem đáp án » 21/11/2022 2,475

Câu 6:

Cư dân La Mã cổ đại đã sáng tạo ra hệ chữ viết nào dưới đây?

Xem đáp án » 21/11/2022 1,980

Câu 7:

Những thành tựu cơ bản của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba là gì?

Xem đáp án » 21/11/2022 1,954

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »