Đề thi Học kì 1 Lịch sử 10 Kết nối tri thức có đáp án (Đề 1)

  • 1789 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng của cư dân Ai Cập cổ đại là

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2:

Tác phẩm nào dưới đây không thuộc “Tứ đại danh tác” của văn học Trung Hoa thời trung đại?

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 3:

Phật giáo và Hin-đu giáo là thành tựu của nền văn minh nào?

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 4:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nội hàm của khái niệm văn minh?

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 5:

Đặc trưng quan trọng của xã hội Ấn Độ thời kì cổ - trung đại là gì?

Xem đáp án
Đáp án C

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

9 tháng trước

Nguyễn Ngọc Minh Phương

G

8 tháng trước

Gia Phong

Bình luận


Bình luận