Đề thi Học kì 1 Lịch sử 10 Kết nối tri thức có đáp án (Đề 3)

  • 1791 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Người A-ri-a là chủ nhân của nền văn minh nào ở Ấn Độ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B


Câu 2:

Tôn giáo nào không được khởi nguồn từ Ấn Độ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A


Câu 3:

Chủ nhân đầu tiên của nền văn minh Trung Hoa là tộc người nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A


Câu 4:

Mặt hàng nổi tiếng trong quan hệ buôn bán với nước ngoài của người Trung Quốc thời kì cổ - trung đại là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C


Câu 5:

Loại chữ cổ nhất của người Trung Quốc là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

9 tháng trước

Nguyễn Ngọc Minh Phương

G

8 tháng trước

Gia Phong

Bình luận


Bình luận