Câu hỏi:

25/11/2022 78

Hãy đọc đoạn tư liệu sau đây và trả lời các câu hỏi:

Hãy đọc đoạn tư liệu sau đây và trả lời các câu hỏi: a) Vì sao Bác Hồ lại chọn địa điểm

a) Vì sao Bác Hồ lại chọn địa điểm Đền Hùng để nói chuyện và căn dặn các chiến sĩ trước khi về tiếp quản Thủ đô?

b) Qua lời dặn của Bác, em hiểu gì về vai trò của lịch sử đối với cuộc sống của chúng ta hiện nay?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Yêu cầu a:

- Vì Đền Hùng là nơi thờ phụng vua Hùng – những vị vua mở đầu thời đại dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. 

- Lời căn dặn của Bác đã:

+ Gợi nhớ lại lịch sử dựng nước hào hùng của dân tộc gắn với công lao to lớn của các Vua Hùng.

+ Khuyến khích, động viên mỗi người dân cần có ý thức đấu tranh để gìn giữ nền độc lập, tự chủ và dựng xây đất nước phát triển giàu mạnh hơn.

Yêu cầu b:

- Lịch sử giúp chúng ta hiểu được nguồn cội của quê hương, dân tộc; hiểu được quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông; giúp chúng ta thêm trân quý những giá trị của hiện tại.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô ☐ trước các ý trả lời sau.

a) Vì sao phải học lịch sử:

☐ Để biết cội nguồn của bản thân, gia đình, dòng họ và cả dân tộc.

☐ Để biết được quá trình tiến hóa của muôn loài.

☐ Để biết được quá trình hình thành và phát triển của mỗi ngành nghề, lĩnh vực.

☐ Để đúc kết được những bài học kinh nghiệm của quá khứ phục vụ cho hiện tại và tương lai. 

b) Khoa học lịch sử là một ngành khoa học nghiên cứu về:

☐ quá trình hình thành và phát triển của Trái Đất.

☐ các thiên thể và hành tinh trong vũ trụ.

☐ quá trình hình thành và phát triển của loài người và xã hội loài người.

☐ sinh vật và động vật tren Trái Đất. 

Xem đáp án » 25/11/2022 56

Câu 2:

Hãy lựa chọn những cụm/từ cho sẵn phù hợp điền vào chỗ trống (…) trong những câu sau: biến đổi theo thời gian; tất cả những gì;nghiên cứu và phục dựng lại quá khứ; quá trình hình thành và phát triển; cội nguồn; những bài học kinh nghiệm

a) Lịch sử là (1)…………………….. đã xảy ra trong quá khứ. 

b) Mọi sự vật, con người và cả xã hội loài người đều (2)……………………………

c) Lịch sử còn được hiểu là một khoa học chuyên (3)…………………………..

d) Môn Lich sử là môn học tìm hiểu về (4)……………………. của xã hội loài người, từ khi con người xuất hiện trên Trái Đất đến ngày nay.

e) Học lịch sử để đúc kết (5) ……………….về sự thành công và thất bại của quá khứ, phục vụ hiện tại và xây dựng cuộc sống trong tương lai.

g) Học lịch sử giúp chúng ta tìm về (6)……………………. của chính bản thân, gia đình, dòng họ.

Xem đáp án » 25/11/2022 56

Câu 3:

Quan sát hình và dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết mối liên hệ về nội dung lịch sử giữa hai bức hình dưới đây:
Quan sát hình và dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết mối liên hệ về nội dung lịch sử giữa hai bức hình dưới đây

Xem đáp án » 25/11/2022 56

Câu 4:

Hãy quan sát hai hình dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Hãy quan sát hai hình dưới đây và trả lời các câu hỏi: a) Theo em, hai bức ảnh trên có mối liên hệ như thế nào

a) Theo em, hai bức ảnh trên có mối liên hệ như thế nào?

b) Hình ảnh trên gợi cho em nhiệm vụ gì khi học lịch sử?

Xem đáp án » 25/11/2022 53

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK