Câu hỏi:

25/11/2022 108

Hãy quan sát hai hình dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Hãy quan sát hai hình dưới đây và trả lời các câu hỏi: a) Theo em, hai bức ảnh trên có mối liên hệ như thế nào

a) Theo em, hai bức ảnh trên có mối liên hệ như thế nào?

b) Hình ảnh trên gợi cho em nhiệm vụ gì khi học lịch sử?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Yêu cầu a: 

- Hai bức ảnh trên cho thấy: 

+ Các thế hệ cha ông đã hi sinh xương máu để bảo vệ và giữ vững nền độc lập, tự chủ của đất nước. 

+ Tiếp bước các thế hệ đi trước, những người lính hải quân (nói riêng) và mỗi người dân Việt Nam (nói chung) luôn ý thức và hoàn thành tốt nghĩa vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Yêu cầu b: 

- Hai bước ảnh trên giúp em:

+ iểu được sự hy sinh của các thế hệ cha ông trong quá trình dựng nước và giữ nước.

+ Biết giữ gìn, bảo vệ và phát huy những thành quả của ông cha ta để lại. 

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy đọc đoạn tư liệu sau đây và trả lời các câu hỏi:

Hãy đọc đoạn tư liệu sau đây và trả lời các câu hỏi: a) Vì sao Bác Hồ lại chọn địa điểm

a) Vì sao Bác Hồ lại chọn địa điểm Đền Hùng để nói chuyện và căn dặn các chiến sĩ trước khi về tiếp quản Thủ đô?

b) Qua lời dặn của Bác, em hiểu gì về vai trò của lịch sử đối với cuộc sống của chúng ta hiện nay?

Xem đáp án » 25/11/2022 297

Câu 2:

Quan sát hình và dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết mối liên hệ về nội dung lịch sử giữa hai bức hình dưới đây:
Quan sát hình và dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết mối liên hệ về nội dung lịch sử giữa hai bức hình dưới đây

Xem đáp án » 25/11/2022 111

Câu 3:

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô ☐ trước các ý trả lời sau.

a) Vì sao phải học lịch sử:

☐ Để biết cội nguồn của bản thân, gia đình, dòng họ và cả dân tộc.

☐ Để biết được quá trình tiến hóa của muôn loài.

☐ Để biết được quá trình hình thành và phát triển của mỗi ngành nghề, lĩnh vực.

☐ Để đúc kết được những bài học kinh nghiệm của quá khứ phục vụ cho hiện tại và tương lai. 

b) Khoa học lịch sử là một ngành khoa học nghiên cứu về:

☐ quá trình hình thành và phát triển của Trái Đất.

☐ các thiên thể và hành tinh trong vũ trụ.

☐ quá trình hình thành và phát triển của loài người và xã hội loài người.

☐ sinh vật và động vật tren Trái Đất. 

Xem đáp án » 25/11/2022 110

Câu 4:

Hãy lựa chọn những cụm/từ cho sẵn phù hợp điền vào chỗ trống (…) trong những câu sau: biến đổi theo thời gian; tất cả những gì;nghiên cứu và phục dựng lại quá khứ; quá trình hình thành và phát triển; cội nguồn; những bài học kinh nghiệm

a) Lịch sử là (1)…………………….. đã xảy ra trong quá khứ. 

b) Mọi sự vật, con người và cả xã hội loài người đều (2)……………………………

c) Lịch sử còn được hiểu là một khoa học chuyên (3)…………………………..

d) Môn Lich sử là môn học tìm hiểu về (4)……………………. của xã hội loài người, từ khi con người xuất hiện trên Trái Đất đến ngày nay.

e) Học lịch sử để đúc kết (5) ……………….về sự thành công và thất bại của quá khứ, phục vụ hiện tại và xây dựng cuộc sống trong tương lai.

g) Học lịch sử giúp chúng ta tìm về (6)……………………. của chính bản thân, gia đình, dòng họ.

Xem đáp án » 25/11/2022 75

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK