Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Nối thông tin cột A với cột B cho phù hợp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm kiếm, sưu tầm thông tin, tranh ảnh về lễ hội cầu mưa - lễ hội gắn với tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước từ xa xưa ở các nước Đông Nam Á ngày nay và xây dựng bài giới thiệu về lễ hội đó.

Xem đáp án » 25/11/2022 468

Câu 2:

Sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ nói về mong ước mưa thuận gió hòa của người Việt.

Xem đáp án » 25/11/2022 217

Câu 3:

Viết vào chỗ (…) để hoàn thành bảng sau về những thành tựu văn hóa của các quốc gia Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X.
Viết vào chỗ (…) để hoàn thành bảng sau về những thành tựu văn hóa của các quốc gia Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X. (ảnh 1)

Xem đáp án » 25/11/2022 209

Câu 4:

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô ☐ trước ý trả lời cho câu hỏi:

☐ Các thương nhân Ấn Độ, Trung Quốc đã đến buôn bán ở các hải cảng ở Đông Nam Á

☐ Cây lúa nước được du nhập vào Đông Nam Á từ Trung Quốc và Ấn Độ.

☐ Nhiều loại chữ viết cổ được cư dân Đông Nam Á sáng tạo ra trên cơ sở học tập chữ Phạn của người Ấn Độ.

☐ Quan hệ giao lưu, kinh tế, văn hóa giữa Đông Nam Á và Ấn Độ, Trung Quốc đã có từ những thế kỉ đầu Công nguyên.

☐ Văn học Đông Nam Á chịu ảnh hưởng đậmnét của văn học Ấn Độ.

☐ Cư dân Đông Nam Á kiên quyết không tiếp nhận những nét văn hóa của người Trung Quốc và Ấn Độ.

☐ Chỉ có văn hóa Ấn Độ chịu ảnh hưởng đến nền văn hóa của các nước Đông Nam Á.

☐ Nhiều loại chữ viết của Đông Nam Á được sáng tạo ra dựa trên việc học hỏi chữ Ả rập.

Xem đáp án » 25/11/2022 159

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK