Câu hỏi:

25/11/2022 158

Sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ nói về mong ước mưa thuận gió hòa của người Việt.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1) Cầu ông mưa thuận gió hòa

Cho cây lúa trổ, cho cà đơm bông

Cùng nhau xúm lại cúng ông

Có trà, có bánh, có lồng đèn xanh

Lòng người như bóng trăng thanh

Vui tình đất nước, dân lành ấm no

2) Nhờ trời mưa thuận gió hòa

Nào cày nào cấy trẻ già đua nhau

Chim, gà, cá, lợn, cành cau

Mùa nào thức nấy giữ màu nhà quê

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm kiếm, sưu tầm thông tin, tranh ảnh về lễ hội cầu mưa - lễ hội gắn với tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước từ xa xưa ở các nước Đông Nam Á ngày nay và xây dựng bài giới thiệu về lễ hội đó.

Xem đáp án » 25/11/2022 343

Câu 2:

Nối thông tin cột A với cột B cho phù hợp.
Nối thông tin cột A với cột B cho phù hợp.

Xem đáp án » 25/11/2022 220

Câu 3:

Viết vào chỗ (…) để hoàn thành bảng sau về những thành tựu văn hóa của các quốc gia Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X.
Viết vào chỗ (…) để hoàn thành bảng sau về những thành tựu văn hóa của các quốc gia Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X. (ảnh 1)

Xem đáp án » 25/11/2022 150

Câu 4:

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô ☐ trước ý trả lời cho câu hỏi:

☐ Các thương nhân Ấn Độ, Trung Quốc đã đến buôn bán ở các hải cảng ở Đông Nam Á

☐ Cây lúa nước được du nhập vào Đông Nam Á từ Trung Quốc và Ấn Độ.

☐ Nhiều loại chữ viết cổ được cư dân Đông Nam Á sáng tạo ra trên cơ sở học tập chữ Phạn của người Ấn Độ.

☐ Quan hệ giao lưu, kinh tế, văn hóa giữa Đông Nam Á và Ấn Độ, Trung Quốc đã có từ những thế kỉ đầu Công nguyên.

☐ Văn học Đông Nam Á chịu ảnh hưởng đậmnét của văn học Ấn Độ.

☐ Cư dân Đông Nam Á kiên quyết không tiếp nhận những nét văn hóa của người Trung Quốc và Ấn Độ.

☐ Chỉ có văn hóa Ấn Độ chịu ảnh hưởng đến nền văn hóa của các nước Đông Nam Á.

☐ Nhiều loại chữ viết của Đông Nam Á được sáng tạo ra dựa trên việc học hỏi chữ Ả rập.

Xem đáp án » 25/11/2022 121

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK