Câu hỏi:

25/11/2022 857

Hoàn thành nội dung còn thiếu trong sơ đồ sau về tổ chức chính quyền của nhà Hán ở nước ta từ sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Hoàn thành nội dung còn thiếu trong sơ đồ sau về tổ chức chính quyền của nhà Hán

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Hoàn thành nội dung còn thiếu trong sơ đồ sau về tổ chức chính quyền của nhà Hán

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

☐ Sau khi chiếm được Âu Lạc, các triều đại phong kiến phương Bắc đã chia nước ta thành các đơn vị hành chính như châu - quận, dưới châu - quận là huyện để cai trị.

☐ Ngay sau khi chiếm được Âu Lạc, chính quyền đô hộ phương Bắc đã được thiết lập tới tận huyện.

☐ Dưới thời nhà Hán đô hộ, lãnh thổ Âu Lạc bị chia thành các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam.

☐ Trong thời kì Bắc thuộc, nhiều loại vải vóc, hương liệu, sản vật quý của nước ta như ngà voi, ngọc trai,… đã bị tận thu đê đưa về Trung Quốc.

☐ Chính sách đồng hóa dân tộc Việt Nam được phong kiến Phương Bắc thực hiện bằng nhiều biện pháp như: đưa  người Hán sang ở cùng người Việt, khuyến khích nhân dân ta học theo các phong tục, luật pháp của người Hán.

☐ Bóp nghẹt nặng về chính sách cai trị, vơ vét triệt để tài nguyên, bóc lột nặng nề về kinh tế có thể coi là nét nổi bật chung trong chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc.

Xem đáp án » 25/11/2022 1,220

Câu 2:

Hãy đọc tư liệu mô tả việc tận thu về kinh tế của chính quyền đô hộ phong kiến phương Bắc dưới đây và thực hiện các yêu cầu sau:

Hãy đọc tư liệu mô tả việc tận thu về kinh tế của chính quyền đô hộ phong kiến phương Bắc

a) Chỉ ra tên các sản vật quý mà người Việt phải cống nạp cho các triều đại phong kiến phương Bắc. 

b) Cụm từ “không cần hạn chế việc đưa vào để lợi ích cho Trung Quốc” trong đoạn tư liệu cho em biết điều gì?

Xem đáp án » 25/11/2022 997

Câu 3:

Nối thông tin cột A với cột B sao cho phù hợp.
Nối thông tin cột A với cột B sao cho phù hợp

Xem đáp án » 25/11/2022 963

Câu 4:

Hoàn thành sơ đồ và mô tả sự biến đổi về thành phần xã hội dưới thời Bắc thuộc.

Hoàn thành sơ đồ và mô tả sự biến đổi về thành phần xã hội dưới thời Bắc thuộc

Xem đáp án » 25/11/2022 687

Câu 5:

Hãy lựa chọn những từ/cụm từ cho sẵn phù hợp điền vào chỗ (…) trong những câu sau: luy lâu; sắt và muối; luật pháp hà khắc; chiếm ruộng đất; Triệu Đà; Hà Nội

a) Thời Bắc thuộc ở Việt Nam mở đầu vào năm 179 TCN, gắn với sự kiện nước Âu Lạc bị chiếm bởi……………………..

b) Từ thế kỉ II đến thế kỉ IX, thành……………. Vừa là trị sở của chính quyền đô hộ phương Bắc, vừa là trung tâm kinh tế, văn hóa, tôn giáo quan trọng của Giao Chỉ.

c) Tống Bình - Đại La (hay là…………) từng là trị sở của chính quyền An Nam đô hộ của nhà Đường.

d) Các triều đại từ Hán đến Đường đã áp dụng ……………… với nhiều hình phạt nặng nề và thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta.

e) Chính quyền đô hộ Phương Bắc đã …………………. Của nhân dân Âu Lạc để lập thành các ấp, trại và bắt dân ta cày cấy.

g) Các triều đại phong kiến phương Bắc đã thi hành chính sách tô thuế nặng nề,nắm độc quyền về………………

Xem đáp án » 25/11/2022 667

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900