Câu hỏi:

25/11/2022 183

Em học được gì từ tấm gương những người anh hùng thời Bắc thuộc? Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7 -10 câu) để nói lên suy nghĩ của mình.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gợi ý:

* Hai Bà Trưng:

- Là những người đầu tiên lãnh đạo nhân dân ta đứng lên khởi nghĩa, giành độc lập cho dân tộc sau hơn 2 thế kỉ bị đô hộ.

- Bước đầu xây dựng một chính quyền độc lập, tự chủ, thực hiện xá thuế cho nhân dân 3 quận trong 2 năm.

- Lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống lại quân xâm lược của nhà Hán do Mã Viện chỉ huy.

- Tấm gương hi sinh anh dũng của Hai Bà Trưng đã cổ vũ to lớn tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh của nhân dân ta.

* Lý Bí:

- Lãnh đạo nhân dân ta lật đổ ách đô hộ của nhà Lương, giành lại độc lập dân tộc.

- Xây dựng nhà nước độc lập, tự chủ là nhà nước Vạn Xuân.

- Cổ vũ tinh thần yêu nước và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc ta.

* Triệu Quang Phục:

- Lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống quân Lương thắng lợi, bảo vệ chủ quyền của nước Vạn Xuân.

- Tiếp tục xây dựng nhà nước Vạn Xuân độc lập, tự chủ thêm một thời gian.

Nói lên suy nghĩ của mình: Chứng tỏ tinh thần đấu tranh mạnh mẽ, liên tục, bất khuất của một dân tộc “không chịu cúi đầu”, khiến cho chính quyền đô hộ của người Hán phải thừa nhận đó là dân tộc “rất khó cai trị”.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có hai ý kiến về nguyên nhân dẫn đến thất bại của các cuộc khỡi nghĩa giành độc lập trước thế kỉ X, em đồng ý với ý kiến của bạn nào? Vì sao?
Có hai ý kiến về nguyên nhân dẫn đến thất bại của các cuộc khỡi nghĩa giành độc lập

Xem đáp án » 25/11/2022 304

Câu 2:

Hãy nối nội dung cột A với cột B sao cho phù hợp
Hãy nối nội dung cột A với cột B sao cho phù hợp

Xem đáp án » 25/11/2022 163

Câu 3:

Điền mũi tên chỉ đường tiến quân của nghĩa quân Hai Bà Trưng gắn với các địa danh trên lược đồ sau:
Điền mũi tên chỉ đường tiến quân của nghĩa quân Hai Bà Trưng gắn với các địa danh

Xem đáp án » 25/11/2022 113

Câu 4:

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

☐ Mùa xuân năm 40, con gái Lạ tướng huyện Chu Diên là Trưng Trắc và Trưng Nhị đã dựng cờ khởi nghĩa chống lại ách đô hộ của nhà Hán.

☐ Câu nói: “Vung tay đánh cọp xem còn dễ/Đối diện Bà Vương mới khó sao” mà quân Ngô truyền nhau thể hiện sự lo sợ trước khí thế của nghĩa quân Bà Triệu.

☐ Cuộc khởi nghĩa Lý Bí đã đưa đến sự thành lập nhà nước tự chủ kéo dài gần 60 năm.

☐ Tiền thân của chùa Trấn Quốc (Hà Nội) chính là chùa khai Quốc, được xây dựng dưới thời Tiền Lý vào thế kỉ VI.

☐ Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan lan rộng ra phạm vi cả nước, thậm chí nhận được sự ủng hộ của cả nhân dân Chăm - pa, Chân Lạp.

Xem đáp án » 25/11/2022 92

Câu 5:

Hãy đọc các tư liệu dưới đây và thực hiện các yêu cầu sau:

Tư liệu 1:

Một xin rửa sạch nước thù

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng

Ba kẻo oan ức lòng chồng

Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này.

(Hai Bà Trưng)

Tư liệu 2. “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người ta.” (Bà Triệu)

Tư liệu 3. “Trưng Trắc, Trưng Nhị là đàn bà, hô một tiếng mà các quận cửu chân Nhật Nam, Hợp Phố, cùng 65 thành Lĩnh Ngoại đều hưởng ứng, việc dựng nước xưng vương dễ như trở bàn tay, đủ biết hình thế đất Việt ta đủ dựng cơ nghiệp bá vương”.

Tư liệu 4. “ Nam Đế nhà Tiền Lý … đã biết nhân thời cơ vùng dậy, tự làm chủ lấy nước mình, đủ làm thanh thế mở đường cho nhà Đinh, nhà Lý sau này”. (Trích Khâm định Việt sử thông giám cương mục).

a) Mục đích của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thể hiệu qua tư liệu 1?

b) Chỉ ra các động từ thể hiện ý chí, bản lĩnh và khát vọng của Bà Triệu qua đoạn tư liệu 2.

c) Điểm chung của hai đoạn tư liệu 1 và 2 là gì?

d) Đoạn “hô một tiếng mà các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố … đều hưởng ứng” trong đoạn tư liệu 3 cho em biết điều gì?

e) Trong thực tế Lí Bí đã làm những gì để khẳng định việc “tự làm chủ lấy nước mình” như trong đoạn tư liệu 4?

g) Điểm chung về nội dung của cả hai đoạn tư liệu 3 và 4 là gì?

Xem đáp án » 25/11/2022 90

Câu 6:

Hãy chọn những từ/cụm từ cho sẵn phù hợp điền vào chỗ trống (…) trong những câu sau: Vạn Xuân; Phổ Yên - Thái Nguyên; Mã Viện; Ngô; Bố Cáo Đại vương; Tô Định, Triệu Việt Vương.

a) Lực lượng của nghĩa quân Hai Bà Trưng đi đến đâu “đều như có gió cuốn” khiến Thái Thú…………… phải cắt tóc, cạo râu, giả làm thường dân để bỏ chạy về nước. 

b) Năm 43, trước sự tấn công của quân Hán do ……….. chỉ huy, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bị đàn áp.

c) Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu bùng nổ năm 248 để chống lại chính sách đô hộ của chính quyền đô hộ nhà…………….

d) Vào nửa đầu thế kỉ VI, Lí Bí - một hào trưởng địa phương quê ở…………….. đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại chế độ cai trị khắc nghiệt của nhà Lương.

e) Đầu năm 544, Lí Bí tự xưng là Lí Nam Đế,lập ra nước …………, cho dựng điện vạn Thọ, thành lập triều đình với hai ban văn, võ.

g) Sau khi tiếp nối sự nghiệp của Lí Nam Đế và tiến hành kháng chiến chống quân Lương thắng lợi, Triệu Quang Phục lên làm vua, xưng gọi là………

h) Phùng Hưng là người có sức khỏe phi thường, sức có thể xô ngã trâu, đánh được hổ. Về sau, ông được nhân dân suy tôn làm…………………….

Xem đáp án » 25/11/2022 88

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK