Câu hỏi:

07/12/2022 1,722

Trang trại có đặc điểm nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nông nghiệp hiểu theo nghĩa rộng, gồm có

Xem đáp án » 07/12/2022 1,599

Câu 2:

Khu vực có mật độ dân số cao nhất thế giới hiện nay là

Xem đáp án » 07/12/2022 1,281

Câu 3:

Cây cao su cần điều kiện khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án » 07/12/2022 1,247

Câu 4:

Khu vực có mật độ dân số thấp nhất thế giới hiện nay là

Xem đáp án » 07/12/2022 1,125

Câu 5:

Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học. Trình bày khái niệm gia tăng dân số thực tế. Lấy ví dụ minh hoạ.

Xem đáp án » 07/12/2022 686

Câu 6:

Cây chè cần điều kiện khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án » 07/12/2022 469

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »