Câu hỏi:

07/12/2022 331

Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa phản ánh

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở những nước phát triển, tỉ suất tử thô thường cao là do tác động chủ yếu của yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án » 07/12/2022 11,040

Câu 2:

Cây bông cần điều kiện khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án » 07/12/2022 6,178

Câu 3:

Các tiêu chí nào sau đây thể hiện được trong cơ cấu dân số theo lao động?

Xem đáp án » 07/12/2022 5,817

Câu 4:

Cây mía cần điều kiện khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án » 07/12/2022 5,041

Câu 5:

Loại nào sau đây thuộc gia súc lớn?

Xem đáp án » 07/12/2022 3,715

Câu 6:

Đặc điểm của đô thị hóa không phải là

Xem đáp án » 07/12/2022 2,895

Câu 7:

Trang trại không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 07/12/2022 2,594

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »