Câu hỏi:

07/12/2022 189

Nhận định nào dưới đây không đúng về nguồn lực tự nhiên?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở những nước phát triển, tỉ suất tử thô thường cao là do tác động chủ yếu của yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án » 07/12/2022 11,045

Câu 2:

Cây bông cần điều kiện khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án » 07/12/2022 6,179

Câu 3:

Các tiêu chí nào sau đây thể hiện được trong cơ cấu dân số theo lao động?

Xem đáp án » 07/12/2022 5,818

Câu 4:

Cây mía cần điều kiện khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án » 07/12/2022 5,042

Câu 5:

Loại nào sau đây thuộc gia súc lớn?

Xem đáp án » 07/12/2022 3,716

Câu 6:

Đặc điểm của đô thị hóa không phải là

Xem đáp án » 07/12/2022 2,897

Câu 7:

Trang trại không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 07/12/2022 2,595

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »