Câu hỏi:

07/12/2022 1,280

Nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng lớn đến việc xác định cơ cấu cây trồng, vật nuôi và mùa vụ trong nông nghiệp là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở những nước phát triển, tỉ suất tử thô thường cao là do tác động chủ yếu của yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án » 07/12/2022 11,035

Câu 2:

Cây bông cần điều kiện khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án » 07/12/2022 6,175

Câu 3:

Các tiêu chí nào sau đây thể hiện được trong cơ cấu dân số theo lao động?

Xem đáp án » 07/12/2022 5,810

Câu 4:

Cây mía cần điều kiện khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án » 07/12/2022 5,037

Câu 5:

Loại nào sau đây thuộc gia súc lớn?

Xem đáp án » 07/12/2022 3,713

Câu 6:

Đặc điểm của đô thị hóa không phải là

Xem đáp án » 07/12/2022 2,892

Câu 7:

Trang trại không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 07/12/2022 2,592

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »